Thứ Hai, Tháng Năm 27
Shadow

Không nên chơi xỉu chủ liên tục để tránh bị lỗ vốn

Không nên chơi xỉu chủ liên tục để tránh bị lỗ vốn